| Conceptontwikkeling

HTML Online Editor Sample

Het inschakelen van ENSUS op het gebied van conceptontwikkeling in de werkgebieden vastgoed en/of duurzame energie, betekent dat er uit een concreet vraagstuk, een concreet plan of project ontstaat. Van een vraagstuk met betrekking tot leegstaand vastgoed tot en met een duurzaamheidsopgave: via creatieve denkwijzen maar met feitelijke onderbouwing, komt er een conceptplan tot stand. 

| Vastgoed

HTML Online Editor Sample

In het werkveld vastgoedontwikkeling, zijn er vele parallelle processen gaande voordat het ontwikkeltraject tot daadwerkelijke realisatie van een project komt. De werkzaamheden die ENSUS verricht, bevinden zich zowel in de initiatieffase, de ontwikkelfase en de realisatiefase.

| Duurzame energie

HTML Online Editor Sample

Vanuit de publieke en private sector, signaleren wij de steeds complexer wordende behoeften en wensen op het gebied van duurzaamheid. Het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzame energie (zowel vanuit dwingend als gewenst beleid) kan bereikt worden door energiebesparing en energieopwekking.